Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 20:14, số lượt xem: 39

Cánh môi như một con thuyền,
chở tình phai nhạt, chở duyên bẽ bàng.
Chở đời lắm nỗi đa đoan,
gần nhau không chở, chở toàn nỗi xa.
Chở tình trắc trở đôi ta,
ba sinh không chở, hoá ra chở buồn.
Bây giờ chở ánh tà dương,
chở ngày phiêu bạt, chở đường hoang liêu.

Thanh Trì 2020