Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:15, số lượt xem: 26

Vừa gặp mặt người,
người đã mây khói!
Chưa quen mặt đời,
đời đã thay đổi!