Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2021 06:14, số lượt xem: 40

Chớm tuổi tóc vai làm dáng,
 em tôi xấu hổ nhìn xa.
 Chợt thấy tuổi mình quá lứa,
 bên em như thể tôi là...