Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:25, số lượt xem: 30

Cửa nhà nhìn chốn xa xăm,
anh đi buổi ấy nong tằm ăn lên.
Bây giờ lòng rối tơ đêm,
xa quay cả tháng không bên nào đầy.

Thanh Trì 2020