Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:08, số lượt xem: 27

“Thương người chị ở miền quê”
Cõi người đã bạc chị tôi,
để mây nhuộm trắng một đời tóc mây.
Chị giờ vẫn thế, người ơi,
trăm năm ngồi đợi chờ người trăm năm.