Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/02/2023 16:42

Nằm suông với giấc mơ suông
Kể từ bữa ấy căn buồng trống hoang
Vào ra cũng chỉ một buồn
Đi đâu cũng chỉ một hồn lẻ loi.