Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2021 06:43, số lượt xem: 55

Chỉ một lần bỏ lỡ,
đã trăm năm không thành.
Chỉ một lần tấp ngõ,
đã một đời xa anh.

Năm 2019