Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 16:02, số lượt xem: 61

Đã chiều, mùa đông quạnh
hun hút gió đông về.
Lòng ta nghe tê lạnh,
vắng bạt tin ngoài quê.

Có lẽ nào thế được
dẫu mùa đông đã về!
Bởi lời ai thề ước
đinh ninh vầng trăng quê.

Lẽ nào tin thế được
người ta quên ước thề.
Chỉ mùa đông là thực
trời buồn, mưa lê thê...

Quảng Bình chiều 18-11-1972