Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2021 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/03/2021 09:56, số lượt xem: 69

Em chưa đầu thai, xuống thế.
Anh chưa gặp ngõ, quay về.
Tình tự nguồn sông, chưa bể.
Nói chi đến mộng, trăng thề!