Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/01/2023 16:40

Nỗi buồn chẳng chờ, cứ đến.
Nỗi đau không đợi, cứ về.
Câu thề muốn quên, cứ hiện.
Lời yêu muốn giữ, cứ đi.