Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2021 06:09, số lượt xem: 49

Nỗi buồn mọc cánh trong tim,
bay ra khỏi tổ đi tìm tương thân.
Cậy ngày che tủ tâm linh,
cậy đêm đắp điếm mong manh hình hài.
Cậy cao xanh, cậy cõi đời,
nhân gian không cậy, cậy người thì em.

ThanhTrì 2020