Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 06:24, số lượt xem: 49

Trời xa lăng lắc sao thưa,
đất gần đom đóm vật vờ thôi bay.
Chờ ai đã cạn đêm rồi,
sương đầm vạt áo mà người chưa sang.