Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 07:46

Ngõ buồn khó giữ chân ai
Buồng trong gió tạt, nhà ngoài mưa chan
Giường trống lạnh, bếp không than
Nét cười thoáng hiện miệng chôn lâu rồi.