Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:03, số lượt xem: 39

Lòng người thì nặng,
vận người thì vơi.
Tình ai trăm tuổi,
cũng một đời thôi.