Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/12/2022 08:00

Mới xanh thơ ấu tuổi
đã vàng tháng năm trôi.
Hoa niên vừa nắng tới
đã chiều hoang vu rồi.