Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 06:32, số lượt xem: 52

Dáng hoa nhuộm thắm bóng buồm,
gió mơn man gượng khép non áo tà.
Duyên thầm gửi nắng đi qua,
tóc hương vương mãi bến xa bến gần.
Hỡi em cô lái thuyền Vinh,
Có thương anh đợi một mình Nghi Phương?