Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 07:55

Những bước chân xa xứ
Góc bể chân trời nào
Có nghe chiều Nghĩa Dũng
Chuông  gọi về gặp nhau?