Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2021 15:09, số lượt xem: 32

Cõi người chưa đóng tối,
có kịp về quê không?
Cõi tình đang hối gọi,
có kịp chung trăng rằm?