Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 06:06, số lượt xem: 25

Còn hình dung khuôn mặt,
mường tượng lần gặp nhau?
Còn nhớ vai sương ướt,
mường tượng trăng đêm đầu?