Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 07:32

Khoảng trời xưa cứ hiện,
mảnh trăng non héo mòn.
Chuyến đò xưa không đón,
kiếp lênh đênh bến Đình.