Em đã dấu buổi chiều ấy ở đâu
Để khắc khoải anh đi tìm mãi vậy
Vạt nắng gầy cuối trời còn sót lại
Nẻo mờ sương neo đọng chút hương rơi.