Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2021 15:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/04/2021 20:44, số lượt xem: 67

Bữa nay trở lại làng Phương Tích,
bến cũ, sông xưa chỉ thấy bùn.
Tình thuở ấu thơ chưa biết hẹn,
giờ đây chẳng biết mất hay còn.

8/2019