Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:36

Bếp than chừng đã yếu
Lửa lắng tận đáy đêm
Thương mẹ khuya tất bật
Chưa sáng đã bừng lên.