Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 06:22, số lượt xem: 44

Sông cũ bâng khuâng hoài vọng cũ.
Bến xưa lưu luyến giấc mơ xưa.
Người đi bỏ cả trăng lời hứa.
Người về nhặt mãi gió hoang vu.