Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2021 06:31, số lượt xem: 37

Có khi nhờ bóng để thương,
chỉ ta và bóng bạn đường mà thôi.
Đêm đêm mải mộng giữa trời,
bóng hờn, lại giận, bỏ rơi ta rồi.