Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 06:40, số lượt xem: 45

Đường phố chật hối người đi gấp gấp,
anh cố tình nhích kịp để thành đôi.
Quành lối rẽ, em quay xe đột ngột,
anh đượm buồn khi bóng chợt chia đôi.