Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2021 06:12, số lượt xem: 59

Nước xiết chảy, sông trào lên nỗi sóng,
người ra đi, bóng đứng mãi không về.
Trăng thiếp ngủ, gió ráo dần nỗi gió,
sóng lặng chìm nỗi bóng giữa canh khuya.

Thanh Trì 2020