Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:51

Đêm đến bên kia bờ Vĩnh Lộc,
câu hò loang khắp sông trăng.
Khuya về hình như ai đã khóc,
thuyền xuôi bến níu Quan Bằng.