Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2021 15:48, số lượt xem: 60

Bây giờ tôi đang ở đâu,
giữa thanh thiên với một màu thiên thanh.
Từ ngày ra ngụ kinh thành,
chợt đường, chợt phố, chợt thành tôi đây.
Cứ  mơ mơ giữa ban ngày,
cứ  trằn trọc thức canh chày, hết đêm.
Chuyện vui đổi nhớ thành quên,
chuyện buồn thì lại kéo thêm chuyện buồn.
Lẽ nào thiếu chất cố hương,
thiếu cơm độn sắn, thiếu nguồn nước sông.
thiếu gió nội, thiếu hương đồng,
thiếu roi cha đánh khi không thuộc bài,
thiếu lới mẹ hát ru nôi,
làm nên hồn cốt người tôi. Lẽ nào...
thiếu ai thấp thoáng cầu ao,
để ai tím ngát bờ rào mùng tơi...
Bây giờ tâm thế đơn côi,
phố phường đông đúc, riêng tôi lại thừa.

12/2018