Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 16:10, số lượt xem: 66

Thương em từ thuở trong nôi,
Mới khi lên chín, lên mười, đã yêu...
(Ca dao)

Anh yêu em tự ngày em còn nhỏ
tuổi thơ ngây chưa có giấc mơ buồn.
Anh yêu em vì lẽ gì chẳng rõ,
chỉ biết trong anh: em là cả tâm hồn.

Quảng Bình 11-1972