15.00
Đăng ngày 12/03/2021 13:05, số lượt xem: 90

Cõi trời thì quá rộng,
nên mây chiều lang thang.
Cõi tình em quá hẹp,
nên anh luôn một mình.

Năm 2019