Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 06:35

Chợ trưa ai đợi mẹ
Bến khuya ai đợi đò
Sông trăng ai đợi bạn
Ngõ tre ai về khuya