Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 16:05, số lượt xem: 67

Tháng hai xa em, tháng ba chậm đến,
Tháng tư bề bộn, tháng năm buồn.
Tháng sáu như một lời hò hẹn,
không ngày nào là không ước hoàng hôn.

Tuyên Hoá hè 1972