Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 06:42, số lượt xem: 35

Nhớ bữa ngõ quê vừa lên gió,
chõng tre kê vội đợi em sang.
Cây đa bến cũ trăng một thuở,
thương kẻ chờ lâu đợi mãi rằm!