Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2021 06:58, số lượt xem: 70

Hình như biển vẫn đang chờ đó,
hỡi con sóng nhỏ Phương Tích xanh.
Đã ngàn năm tuổi nay không vỗ,
để lại bờ đau giữa bến Đình.

Thanh Trì 2019