Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:25, số lượt xem: 64

Khắc khoải đêm sâu, chờ vỡ sáng,
nỗi tình sao lạc, cuối trời quên.
Thân đơn cả kiếp, buồn vô dạng,
ngày lại ngày qua, chỉ một mình.