Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/09/2023 06:53

Thoảng mùi thơm thị chín
Nồng nàn quanh căn phòng
Lẽ nào hôm ấy anh sang
Đôi dày ướm thử góc tường gửi em.