Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 08:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2022 14:50

Chang chang lần gặp
Lướt thướt lần xa
Mưa chan nắng dội nỗi nhà
Sông sang bến đợi đò qua lâu rồi.