Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2021 06:30, số lượt xem: 73

Vừa gọi đò Châu Hoá,
bên kia em đợi rồi.
Sông Gianh chừng rộng quá,
bao giờ đò tới nơi?

6/1972