Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2021 06:36, số lượt xem: 56

Mây chở trăng về bến cũ,
tre nghiêng gió khoả ngõ nhà.
Chợt nhớ bạn cùng trang lứa,
thường ra sông Mã ngóng thu