Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/06/2021 06:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/10/2021 20:16

Núi xa ướt lặng mây chiều,
sông gần nước mượt thu nhiều sương hơn.
Ba gian chất kín hương buồn,
anh đang dồn chỗ để còn đón em.
Trăng thì sẽ gách ngoài hiên.
Trong nhà thì chỉ khêu đèn dầu thôi.
Bến ngoài đò đã sẵn rồi,
chỉ nghe em gọi chèo đôi sẽ vào.
Bấy giờ sao thấp trời cao,
sương dăng thu muộn cùng vào theo em.
Trăng hiên anh sẽ nâng lên,
để em bước nhẹ chân lên thềm nhà.