Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2021 06:52, số lượt xem: 53

Núi xa ướt lặng mây chiều,
sông gần nước mượt thu nhiều sương hơn.
Ba gian chất kín hương buồn,
anh đang dồn chỗ để còn đón em.
Trăng thì sẽ gách ngoài hiên.
Trong nhà thì chỉ khêu đèn dầu thôi.
Bến ngoài đò đã sẵn rồi,
chỉ nghe em gọi chèo đôi sẽ vào.
Bấy giờ sao thấp trời cao,
sương dăng thu muộn cùng vào theo em.
Trăng hiên anh sẽ nâng lên,
để em bước nhẹ chân lên thềm nhà.