Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2021 06:28, số lượt xem: 39

Đã cùng chắp nhớ vá thương.
Đã cùng gặp khúc đoạn trường từ xưa.
Đã cùng ngồi khóc trong mưa.
Sao cùng ly biệt khi vừa gặp nhau?