Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2017 14:42

Dòng Thạch Hãn vẫn trong xanh muôn thuở
Hiền hoà trôi về biển cả mênh mông
Sông vẫn giữ đồng đội tôi ở đấy
Mấy chục năm qua dưới đáy sông này
Thạch Hãn thành nghĩa trang không bia mộ
Ngàn năm sau, sử sách mãi còn ghi
Sẽ không quên những ngày hè đỏ lửa
Tám mốt ngày đêm Thành Cổ anh hùng
Sông vẫn chảy, muôn đời về với biển
Có một nghĩa trang không bia mộ dưới dòng sông


Quảng Trị, 20-4-2015

Nguồn: Rằng thương nhau cho trọn (thơ), Đỗ Quý Doãn, NXB Thông tin và truyền thông, 2017