Nghe tiếng gọi đò ơi
Thấy lòng sao xao xuyến
Gọi làm chi nữa em
Thuyền đã rời khỏi biển

Đi về đâu thuyền ơi
Có biết người đang đợi?
Có thấu chăng lòng ai
Lỡ bước đành quay lại?

Bao tháng ngày chờ đợi
Dẫu một chuyến đò thôi
Giờ đây thuyền đi mãi
Ngày lại càng xa xôi

Thuyền đã xa bến rồi
Thôi gọi làm chi nữa
Quay về thôi em ơi
Để thuyền về bên nớ

Thuyền đi, thuyền còn nhớ
Nơi bến cũ năm xưa?
Thuyền ơi, thuyền có nghe
Tiếng gọi ai vang vọng?

Trên bến em còn đứng
Nhìn con thuyền trôi xa
Màn sương chiều buông xuống
Tiễn thuyền về bên kia...


1978

Nguồn: Rằng thương nhau cho trọn (thơ), Đỗ Quý Doãn, NXB Thông tin và truyền thông, 2017