Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2017 08:43

Xách ba lô lại lên đường
Bước chân muôn dặm đường trường ngại chi
Chẳng cần cặp sách va li
Ba lô theo những chuyến đi cuộc đời


18-11-2015

Nguồn: Rằng thương nhau cho trọn (thơ), Đỗ Quý Doãn, NXB Thông tin và truyền thông, 2017