Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 10:42

Nghĩ thời thơ ấu dạ bùi ngùi
Cái thuở xuân thì thích quậy vui
Việc học ngày mai lo chẳng tới
Chuyện chơi bữa trước quyết không lùi
Ấy vì nghĩa khí mang danh xấu
Cũng tại anh hùng gánh tiếng xui
Hảo hán nay đành cam kiếp thợ
Trách chi bởi trẻ trót sần sùi


23/05/2006