24.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: bồ kết (2)

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 12:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/07/2014 12:25

Em như bồ kết lắm gai
Mà hương vẫn để tóc ai gội đầu
Lấy gai tôi bắc thành cầu
Qua sông trót để rơi câu thơ buồn


Hà Nội, tháng 5 năm 1986

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992