Thịt chó chỉ bán về chiều
Chả thơm thơm cả xóm liều của tôi

Khói thuốc là đường bên trời
Rượu trong cất ở mắt người sang nhau

Buồn thì nín để quên đau
Sướng thì kêu để người sau chết dần

Sướng thì không được một lần
Đau thì chẳng phải đau ngần ấy đâu

Bạn bè chả có cho nhau
Lầm than tới lúc bạc đầu mới hay

Đời gần tới phút chia tay
Tỉnh ra mới thấy trời này rỗng không

Chỉ tơ tưởng gái có chồng
Tôi giờ giường vẫn nằm không một mình

Sang giàu vẫn trọng vẫn khinh
Vẫn coi áo rách trên tình là hoa

Ngậm ngùi thịt chó bánh đa
Chiều nay lại thấy bà già xin ăn...


Hải Phòng, năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992