Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:28

Phố sáng. Con đường say nắng mật
Vắt ra từ bóng đêm
Tàu nhổ neo rồi, trơ dốc bến
Sóng được người say
Anh mất em


Hải Phòng, 1973

Nguồn: Trường Giang, Trên đường xa (thơ), NXB Văn hoá, 1995